Christianehøj’s Blomsterkasse

 

Medlemsskab af Dagcentret Christianehøj indebærer samtidig medlemsskab af ’Blomsterkassen’.

Kontingentet til 'blomsterkassen', som fastsættes på den årlige generalforsamling, betales én gang årligt den 1. april.

Kontingentet er pt. på Kr. 200,00 om året.

Betalingspligten til blomsterkassen indtræder først det følgende kvartal efter indmeldelses datoen.

Kontingentet anvendes bl.a. til hilsner ved runde fødselsdage, Husmødet og Aktivitetsdagen samt ved 'Sygdom af  længere varighed'.
Ved 'Sygdom af  længere varighed' skal forstås således, at der først efter 14 dages sygdomsfravær sendes  en hilsen til den pågældende.

Det enkelte medlem har pligt til i videst mulig omfang at give besked til dagcenteret om  sygdom eller andet fravær.

Blomsterkassens regnskab følger kalenderåret og fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
 

Blomsterkassen

Blomsterkassen 250x

Christianehøj’s ‘Blomsterkasse’ administreres af:

Medlemsrådet
Dagcentret Christianehøj
Christianehøj 193-195
2860 Søborg


Telefon: 3958 5245


E-mail: medlemsraadet@christianehoj.dk

Web:   www.christianehøj.dk/html/blomsterkassen.html
            www.christianehoj.dk/html/blomsterkassen.html


Indbetaling til ‘Blomsterkassen’ via Bank eller NetBank:

Bank: Nordea
Reg. nr.: 2256
Konto nr.: 8174803820

HUSK at skrive dit navn som meddelelse ved indbetaling til  ‘Blomsterkassen’.

Indbetaling til  ‘Blomsterkassen’

Indbetaling til ‘Blomsterkassen’ kan kun  foregå kontant til medlemsrådet eller til ovenstående konto i Nordea Bank.

penge

Medlemsskab af ’Blomsterkassen’

 

Dagcentret Christianehøj, Christianehøj 193-195, 2860 Søborg, Telefon: 3969 2434

(c) Copyright 2009-2010 Dagcentret Christianehøj

news5
DCC Logo_140x140